ukakZI2015

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":32628,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:30:06","updated_at":"2016-02-10 15:03:09","questionName":"Za veliku seriju nogometnih lopti utvr\u0111eno je da ima je aritmeti\u010dka sredina promjera jednaka 20 cm uz standarno odstupanje od 1 cm. Ako nasumce uzmemo jednu loptu iz te grupe, kolika je vjerojatnost da je promjer te lopte manji od 19 cm?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32620,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:23:07","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Laboratoriji se dijele na:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32621,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:23:55","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"CE znak potvr\u0111uje: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32629,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:30:57","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Prema europskim odrednicama Novog pristupa prijavljena tijela moraju biti:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32624,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:26:32","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Normalna razdioba je jednozna\u010dno odre\u0111ena sa:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32625,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:27:16","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Izbacivanje posebnih uzroka promjenjivosti procesa nu\u017ean je preduvjet za provo\u0111enje:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32617,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:20:26","updated_at":"2016-02-10 15:07:44","questionName":"Tona je jedinica","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32627,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:29:02","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Koncept kakvo\u0107e \u0161est sigma uzima u obzir da je sredina stvarne raspodjele pomaknuta od o\u010dekivane vrijednosti za:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32623,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:25:37","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Me\u0111unarodne normirne organizacije su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32619,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:22:18","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Koliki je indeks sposobnosti procesa ako standardno odstupanje procesa broj\u010dano iznos zahtjeva 36 jedinica?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32622,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:24:39","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Zahtjevi norme ISO\/IEC 17025:2005 se odnose na: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32630,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:31:51","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"\u2026lne grafikone u kontrolu kakvo\u0107e je uveo:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32618,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:21:30","updated_at":"2016-02-10 15:10:27","questionName":"U\u010dinak koji pokazuje kako se tijekom vremena na odre\u0111enom tr\u017ei\u0161tu i u odre\u0111enom vremenskom periodu pojedini parametri kakvo\u0107e mijenjaju naziva se: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32616,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:19:32","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Procese zivotnog ciklusa programske opreme definira me\u0111unarodna norma:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32626,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:28:06","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Koji se od 7 osnovnih alata za kontrolu kakvo\u0107e koristi za identificiranje i rangiranje problema koje treba rje\u0161iti?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
32628
0
600
block

Za veliku seriju nogometnih lopti utvrđeno je da ima je aritmetička sredina promjera jednaka 20 cm uz standarno odstupanje od 1 cm. Ako nasumce uzmemo jednu loptu iz te grupe, kolika je vjerojatnost da je promjer te lopte manji od 19 cm?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


32620
0
120
none
32621
0
120
none
32629
0
120
none
32624
0
120
none
32625
0
120
none
32617
0
120
none
32627
0
120
none
32623
0
120
none
32619
0
120
none
32622
0
120
none
32630
0
120
none
32618
0
120
none
32616
0
120
none
32626
0
120
none