ukakR

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":32310,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:26:25","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Upravljanje kakvo\u0107om jest","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32308,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:24:44","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Osnovnih jedinica SI sustava ima","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32295,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:12:00","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"EUROMET je organizacija koju mo\u017eemo svrstati u red drugih institucija poput:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32305,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:21:48","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Ako ka\u017eemo da je kapacitet tvrdog diska 40 gibibajta, to zna\u010di da ima","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32306,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:22:39","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"\u0160to podrazumijevate pod pojmom mjeriteljstvo?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32304,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:20:35","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"ISO je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32298,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:16:00","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Koji se od sljede\u0107ih predmetaka ne rabi za formiranje binarnih jedinica?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32297,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:15:08","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Jedna od va\u017enih to\u010daka, me\u0111u 14 navedenih po Demingu da bi se trajno odr\u017eao uspostavljeni sustav kakvo\u0107e, kazuje da ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32311,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:27:08","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Sustav tro\u0161kova PAFI razlikuje tro\u0161kove","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32300,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:16:57","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"\u0160to ne \u010dini infrastrukturu kakvo\u0107e?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32309,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:25:26","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"U kojoj zemlji je prihva\u0107ena Demingova teorija, uz primjenu u praksi?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32296,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:13:28","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"\u0160to odre\u0111uje krug PDSA (PDCA) ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32303,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:19:43","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Kakvo\u0107a je pojam prepoznatljiv i uva\u017eavan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32302,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:18:00","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Kakvo\u0107a se razli\u010dito shva\u0107a i interpretira u okvirima razli\u010ditih dru\u0161tvenih zajednica zbog u\u010dinaka ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32307,"quiz_id":"2963","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-09 15:24:03","updated_at":"2016-02-09 18:59:59","questionName":"Cijena (ne)kakvo\u0107e je odre\u0111ena ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
32310
0
120
block

Upravljanje kakvoćom jest

Select the correct answer(s).  

(0/0)


32308
0
120
none
32295
0
120
none
32305
0
120
none
32306
0
120
none
32304
0
120
none
32298
0
120
none
32297
0
120
none
32311
0
120
none
32300
0
120
none
32309
0
120
none
32296
0
120
none
32303
0
120
none
32302
0
120
none
32307
0
120
none