Tjänster

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":70724,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:00:58","updated_at":"2016-05-23 07:00:58","questionName":"Konsumenttj\u00e4nstelagens till\u00e4mpningsomr\u00e5de omfattar:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70830,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 09:28:03","updated_at":"2016-05-23 09:28:03","questionName":"En fastighetsm\u00e4klare \u00e4r en fysisk person som ykesm\u00e4ssigt f\u00f6rmedlar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70753,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:34:37","updated_at":"2016-05-23 07:34:37","questionName":"Om konsumenttj\u00e4nsten avser en sak som har \u00f6verl\u00e4mnats till n\u00e4ringsidkaren, anses uppdraget","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70732,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:17:03","updated_at":"2016-05-23 07:17:03","questionName":"Det finns 3 f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r n\u00e4ringsidkaren f\u00f6r att denne ska kunna g\u00f6ra till\u00e4ggsarbete utan konsumentens samtycke:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70728,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:07:34","updated_at":"2016-05-23 07:07:34","questionName":"Genom konsumenttj\u00e4nstelagen har n\u00e4ringsidkaren en viss","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70756,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:36:35","updated_at":"2016-05-23 07:36:35","questionName":"Skulle avslutandet av en konsumenttj\u00e4nst f\u00f6rsenas p\u00e5 grund av konsumenten ska felbed\u00f6mningen g\u00f6ras per den tidpunkt d\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70822,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 09:14:50","updated_at":"2016-05-23 09:14:50","questionName":"Med entreprenad avses","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70744,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:29:40","updated_at":"2016-05-23 07:29:40","questionName":"Konsumenttj\u00e4nstens","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70818,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 09:10:28","updated_at":"2016-05-23 09:10:28","questionName":"I paketreselagen finns en marknadsr\u00e4ttsligt sanktionerad","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70835,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 09:33:07","updated_at":"2016-05-23 09:33:07","questionName":"En fastighetsf\u00f6rmedlare f\u00e5r inte","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70740,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:27:30","updated_at":"2016-05-23 07:27:30","questionName":"Har n\u00e4ringsidkaren l\u00e4mnat en ungef\u00e4rlig prisuppgift f\u00f6r sin konsumenttj\u00e4nst f\u00e5r slutpriset inte","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70763,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:40:47","updated_at":"2016-05-23 07:40:47","questionName":"Om inte annat avtalats beh\u00f6ver konsumenten inte betala f\u00f6rr\u00e4n tj\u00e4nsten (faktiskt) avslutats, vilket \u00f6verensst\u00e4mmer med den k\u00f6pr\u00e4ttsliga principen om","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70832,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 09:29:33","updated_at":"2016-05-23 09:29:33","questionName":"Yrkesm\u00e4ssig fastighetsf\u00f6rmedling i strid med registreringsf\u00f6reskrifterna \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70730,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 07:10:43","updated_at":"2016-05-23 07:10:43","questionName":"Den grundl\u00e4ggande regeln om konsumenttj\u00e4nstens kvalitet \u00e4r att den ska vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70723,"quiz_id":"5440","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 06:58:43","updated_at":"2016-05-23 06:58:43","questionName":"Konsumenttj\u00e4nstelagen \u00e4r tvingande till konsumentens f\u00f6rm\u00e5n vad g\u00e4ller kraven p\u00e5 n\u00e4ringsidkarens","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
70724
0
600
block

Konsumenttjänstelagens tillämpningsområde omfattar:

Fill in the blanks  

(0/0)

70830
0
600
none
70753
0
600
none
70732
0
600
none
70728
0
600
none
70756
0
600
none
70822
0
600
none
70744
0
600
none
70818
0
600
none
70835
0
600
none
70740
0
600
none
70763
0
600
none
70832
0
600
none
70730
0
600
none
70723
0
600
none