Testove otazky

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":73032,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:22:36","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Samuelson a Solow \u2013 pokud je n\u00edzk\u00e1 agreg\u00e1tn\u00ed popt\u00e1vka, nezam\u011bstnanost je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73027,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:16:13","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Reakce na r\u016fst re\u00e1ln\u00fdch \u00farokov\u00fdch sazeb v USA","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73038,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:28:53","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"P \u2013 dom\u00e1c\u00ed cena, P* - zahrani\u010dn\u00ed cena, e \u2013 nomin\u00e1ln\u00ed m\u011bnov\u00fd kurz, americk\u00e1 kotace. Z parity kupn\u00ed s\u00edly vych\u00e1z\u00ed:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73030,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:20:03","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Cenov\u00e1 hladina vzroste nad o\u010dek\u00e1vanou, nomin\u00e1ln\u00ed mzdy jsou fixn\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73026,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:13:52","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Podle parity kupn\u00ed s\u00edly, pokud ceny v USA rostou rychleji ne\u017e v Polsku pak","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73028,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:17:15","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Prudk\u00fd odliv kapit\u00e1lu z Mexika, mexick\u00e9 \u00farokov\u00e9 m\u00edry","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73036,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:27:02","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Vl\u00e1da sn\u00ed\u017eila minim\u00e1ln\u00ed mzdu, restriktivn\u00ed politika v dlouh\u00e9m obdob\u00ed zp\u016fsob\u00ed \u017ee","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73034,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:24:33","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Makroekonomick\u00fd model otev\u0159en\u00e9 ekonomiky. Popt\u00e1vku po dolarech na devizov\u00e9m trhu p\u0159edstavuje:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73031,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:21:26","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Pesimismus. CNB sn\u00ed\u017e\u00ed dopady t\u00edm \u017ee","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73033,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:23:37","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"V roce 1960 koupil pozemek za 20 000 dolar\u016f, cenov\u00fd index byl 100. V roce 2002 prodal pozemek za 100 000 dolar\u016f, cenov\u00fd index byl 600. Sazba dan\u011b ze zisku \u010din\u00ed 20 %. Jak\u00fd byl re\u00e1ln\u00fd procentn\u00ed v\u00fdnos?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73029,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:18:54","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Recese","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73039,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:29:47","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Za jinak stejn\u00fdch podm\u00ednek, pokud zem\u011b v\u00edce spo\u0159\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73037,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:28:03","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Re\u00e1ln\u00ed \u00farokov\u00e1 m\u00edra je 2,5 %, nomin\u00e1ln\u00ed \u00farokov\u00e1 sazba 8 %, inflace 2 %, procentn\u00ed sazba dan\u011b \u00farok\u016f v\u00fdnosy?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73040,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:31:11","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Makroekonomick\u00fd model otev\u0159en\u00e9 ekonomiky. N\u00e1kup kapit\u00e1lov\u00fdch aktiv zvy\u0161uje popt\u00e1vku po zap\u016fj\u010diteln\u00fdch fondech:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":73035,"quiz_id":"5551","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-26 21:25:52","updated_at":"2016-05-26 21:56:14","questionName":"Pokles agreg\u00e1tn\u00ed popt\u00e1vky","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
73032
0
60
block

Samuelson a Solow – pokud je nízká agregátní poptávka, nezaměstnanost je

Select the correct answer(s).  

(0/0)
73027
0
60
none
73038
0
60
none
73030
0
60
none
73026
0
60
none
73028
0
60
none
73036
0
60
none
73034
0
60
none
73031
0
60
none
73033
0
60
none
73029
0
60
none
73039
0
60
none
73037
0
60
none
73040
0
60
none
73035
0
60
none