Test-verifiering-certifiering

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":396564,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:53:21","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilket av f\u00f6ljande verktyg skulle du anv\u00e4nda f\u00f6r att hitta en minnesl\u00e4cka?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396565,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:53:57","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilken av f\u00f6ljande \u00e4r en blackbox test-designteknik?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396544,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:47:24","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vad \u00e4r sant g\u00e4llande en blackbox-testare?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396552,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:52:26","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilket \u00e4r det viktigaste kriteriet n\u00e4r man v\u00e4ljer testteknik?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396549,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:51:07","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vad \u00e4r sant g\u00e4llande m\u00e4tning av \"test coverage\" (t\u00e4ckningsgrad)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396568,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:55:37","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Ett program validerar numeriska v\u00e4rden enligt f\u00f6ljande: V\u00e4rden mindre \u00e4n 10 rejektas 10 \u2013 21 \u00e4r till\u00e5tna V\u00e4rden st\u00f6rre eller lika med 22 rejektas, vilken av f\u00f6ljande kombinationer t\u00e4cker flest gr\u00e4nsv\u00e4rden (boundary values)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396567,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:54:56","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Ett program validerar numeriska v\u00e4rden enligt f\u00f6ljande: V\u00e4rden mindre \u00e4n 10 rejektas 10 \u2013 21 \u00e4r till\u00e5tna V\u00e4rden st\u00f6rre eller lika med 22 rejektas Vilka av f\u00f6ljande inputs t\u00e4cker samtliga ekvivalenspartitioner?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396546,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:49:35","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vad \u00e4r sant g\u00e4llande \"testware\" ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396550,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:51:34","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"N\u00e4r skall man avbryta testning?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396551,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:52:03","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilket av f\u00f6ljande \u00e4r sant?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396547,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:50:09","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vad \u00e4r sant g\u00e4llande incidentloggningssystem? (anv\u00e4nds av kundsupport)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396553,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:52:55","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilka av nedanst\u00e5ende \u00e4r icke-funktionella tester?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396545,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:48:03","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vad \u00e4r en testteknik?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396566,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:54:24","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Vilket av f\u00f6ljande \u00e4r statisk testning?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396548,"quiz_id":"20064","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 10:50:36","updated_at":"2018-03-01 11:14:59","questionName":"Hur p\u00e5verkas testningen om mjukvarukvalit\u00e9n \u00f6kas genom att anv\u00e4nda effektivare utvecklingsmetoder?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
396564
0
120
block

Vilket av följande verktyg skulle du använda för att hitta en minnesläcka?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
396565
0
120
none
396544
0
120
none
396552
0
120
none
396549
0
120
none
396568
0
120
none
396567
0
120
none
396546
0
120
none
396550
0
120
none
396551
0
120
none
396547
0
120
none
396553
0
120
none
396545
0
120
none
396566
0
120
none
396548
0
120
none