Teorētiskā eksāmena daļa ugunsdzēsējs-glābējs 4.g

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":167326,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:40:32","updated_at":"2017-01-27 06:40:32","questionName":"Cik smagu atsvaru (kg) izmanto ugunsdz\u0113s\u0113ju jostas un karab\u012bnes p\u0101rbaudei?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167325,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:40:06","updated_at":"2017-01-27 06:40:06","questionName":"Vai ugunsdz\u0113s\u012bbas centrb\u0113dzes s\u016bk\u0146a uzs\u016bk\u0161anas augstums main\u0101s atkar\u012bb\u0101 no \u016bdens temperat\u016bras?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167329,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:41:53","updated_at":"2017-01-27 06:41:53","questionName":"K\u0101ds ir spiedvadu \u201eB\u201d p\u0101rbaudes spiediens b\u0101ros?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167328,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:41:31","updated_at":"2017-01-27 06:41:31","questionName":"K\u0101ds ir izb\u012bd\u0101mo k\u0101p\u0146u garums (metros) izb\u012bd\u012bt\u0101 st\u0101vokl\u012b?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167327,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:41:01","updated_at":"2017-01-27 06:41:01","questionName":"K\u0101ds ir bomjk\u0101p\u0146u garums darba st\u0101vokl\u012b, metros?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167321,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:35:07","updated_at":"2017-01-27 06:35:07","questionName":"Lietojot augstspiediena spilvenus,","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167319,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:34:05","updated_at":"2017-01-27 06:34:05","questionName":"Ko noz\u012bm\u0113 v\u0101rdi \u201cA klases ugunsgr\u0113ks\u201d?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167320,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:34:36","updated_at":"2017-01-27 06:34:36","questionName":"Ko noz\u012bm\u0113 v\u0101rdi \u201cB klases ugunsgr\u0113ks\u201d?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167324,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:39:40","updated_at":"2017-01-27 06:39:40","questionName":"Uzraksts uz kompoz\u012bt\u0101 diska \u201eSteel\u201d noz\u012bm\u0113, ka \u0161\u0101ds disks paredz\u0113ts\u2026","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167317,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:32:53","updated_at":"2017-01-27 06:32:53","questionName":"Ar cik smagu atsvaru (kg) p\u0101rbauda no dab\u012bga materi\u0101la izgatavot\u0101s dro\u0161\u012bbas virves?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167318,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:33:32","updated_at":"2017-01-27 06:33:32","questionName":"K\u0101das k\u0101rtn\u012bbas putas var ieg\u016bt ar stobru \u201ePOHORJE\u201d, neizmantojot speci\u0101los uzga\u013cus?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167331,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:42:36","updated_at":"2017-01-27 06:42:36","questionName":"K\u0101ds ir stobra \u201eShilla Fire\u201d norm\u0101lais darba spiediens b\u0101ros (spiediens, pie kura nor\u0101da \u016bdens caurpl\u016bdi uz pa\u0161a stobra)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167330,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:42:15","updated_at":"2017-01-27 06:42:15","questionName":"K\u0101ds ir stobra \"POHORJE\" norm\u0101lais darba spiediens b\u0101ros (spiediens, pie kura nor\u0101da \u016bdens caurpl\u016bdi uz pa\u0161a stobra)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167322,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:36:40","updated_at":"2017-01-27 06:36:40","questionName":"Lietojot zema spiediena spilvenus,","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":167323,"quiz_id":"10199","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-27 06:39:14","updated_at":"2017-01-27 06:39:14","questionName":"K\u0101das ir pras\u012bbas ugunsdz\u0113s\u0113ju aizsarg\u0137iverei?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
167326
0
120
block

Cik smagu atsvaru (kg) izmanto ugunsdzēsēju jostas un karabīnes pārbaudei?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


167325
0
120
none
167329
0
120
none
167328
0
120
none
167327
0
120
none
167321
0
120
none
167319
0
120
none
167320
0
120
none
167324
0
120
none
167317
0
120
none
167318
0
120
none
167331
0
120
none
167330
0
120
none
167322
0
120
none
167323
0
120
none