Tarih Osmanlı Kuruluş

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
156828
0
60
block

Kösedağ Savaşı sonrası dönemde Türkiye Selçukluları yıkılışa geçmiş, ve bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. Bu sırada Anadolu'da etkin hale gelmiş olan devlet hangisidir?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
156829
0
60
none
156830
0
60
none
156831
0
60
none
156832
0
60
none
156833
0
60
none
156834
0
60
none
156835
0
60
none
156836
0
60
none
156837
0
60
none
156838
0
60
none
156839
0
60
none
156840
0
60
none
156841
0
60
none
156842
0
60
none