Τα μέρη του υπολογιστή

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
399268
0
120
block

Ποια από τα παρακάτω μέρη του υπολογιστή ανήκουν στις συσκευές εισόδου;

Select the Correct Answers  

(0/0)