T8-1 A CONSERVACIÓN DA NATUREZA EN GZ

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
70216
0
120
block

49 A incoación dos correspondentes expedientes sancionadores correspóndelle a?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
70219
0
120
none
70222
0
120
none
69749
0
120
none
69772
0
120
none
69775
0
120
none
69779
0
120
none
69785
0
120
none
69788
0
120
none
69798
0
120
none
69804
0
120
none
69811
0
120
none
69817
0
120
none
69820
0
120
none
69826
0
120
none