Specialna farma stara

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":458245,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Za heparin velja","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458247,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Predoziranje hidroklorotiazida se ka\u017ee kot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458246,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Na kak\u0161en na\u010din se naju\u010dinkoviteje borimo proti virusnim oku\u017ebam","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458250,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Elektronevtralni kotransport natrija in kloridov v distalnem tubulu je inhibiran pri aplikaciji","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458249,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Levodopa je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458240,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:22","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Antagonisti histaminskih receptorjev H1, ki se uporabljajo kot hipnotiki","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458251,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Kateri izmed na\u0161tetih ni u\u010dinek muskarinskih antagonistov","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458254,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Dolgo delujo\u010d glukokortikoid","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458248,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Ne\u017eeleni u\u010dinek terazosina in njemu podobnih zdravil je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458241,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:22","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"\u010ce \u017eelimo dose\u010di hitro kontrolo resne ketoacidoze pri 13-letnem de\u010dku z diabetesom, je primerno zdravilo","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":492271,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-20 14:58:27","updated_at":"2018-06-20 14:58:27","questionName":"Morfin-6-glukuronid ima v primerjavi z morfinom:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":458255,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Pri katerem zdravilu se pojavljajo zgibki","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458252,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Citarabin se pretvori v trifosfatni metabolit, ki inhibira","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458244,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Med tetracikline ne spada","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":458253,"quiz_id":"23619","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-12 07:23:50","updated_at":"2018-05-12 07:25:16","questionName":"Za statine velja","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
458245
0
120
block

Za heparin velja

Select the correct answer(s).  

(0/0)


458247
0
120
none
458246
0
120
none
458250
0
120
none
458249
0
120
none
458240
0
120
none
458251
0
120
none
458254
0
120
none
458248
0
120
none
458241
0
120
none
492271
0
120
none
458255
0
120
none
458252
0
120
none
458244
0
120
none
458253
0
120
none