Teori Pärm 6

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
91560
0
300
block

Ma la oggolyahay inaad ka dhaaftid ama ka baastid garigaan dhinaca midig?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


91561
0
300
none
91562
0
300
none
91818
0
300
none
91820
0
300
none
91821
0
300
none
91826
0
300
none
91828
0
300
none
91831
0
300
none
91832
0
300
none
91838
0
300
none
91858
0
300
none
91859
0
300
none
91860
0
300
none
91861
0
300
none