Teori Pärm 4

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
87296
0
300
block

Waxaad soo qaadaysaa qof rakaab ah, Ma kuu bannaantahay inaad u istaagtid sida darawalka gaarigan oo kale?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


87297
0
300
none
87298
0
300
none
87859
0
300
none
87863
0
300
none
87869
0
300
none
87362
0
300
none
87874
0
300
none
87875
0
300
none
87878
0
300
none
88402
0
300
none
88403
0
300
none
88404
0
300
none
88405
0
300
none
88406
0
300
none