Teori Pärm 3

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
82944
0
300
block

Waa maxay macnaha calaamadahan wadada?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


82946
0
300
none
83458
0
300
none
83459
0
300
none
82950
0
300
none
83462
0
300
none
83468
0
300
none
82958
0
300
none
83470
0
300
none
83471
0
300
none
83472
0
300
none
83473
0
300
none
82965
0
300
none
83483
0
300
none
83487
0
300
none