Teori Pärm 7

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
105728
0
300
block

Sanduuqa saqafka oo raran ma saamayn karaa wadista baabuurka?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


122368
0
300
none
105729
0
300
none
105730
0
300
none
105731
0
300
none
105732
0
300
none
105734
0
300
none
105736
0
300
none
105737
0
300
none
122377
0
300
none
105738
0
300
none
105739
0
300
none
105740
0
300
none
105741
0
300
none
105742
0
300
none