Skadeståndsrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":68231,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 16:45:45","updated_at":"2016-05-18 16:45:45","questionName":"Avsikt \u00e4r i juridiska termer","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68214,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:39:23","updated_at":"2016-05-19 05:41:47","questionName":"Ren f\u00f6rm\u00f6genhetsskada uppkommer utan samband med att n\u00e5gon lider","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68218,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:51:25","updated_at":"2016-05-18 15:51:25","questionName":"Skadev\u00e5llaren g\u00e5r fri fr\u00e5n ansvar d\u00e5 objektiva ansvarsfrihetsgrunder existerar. Dessa \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68215,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:41:26","updated_at":"2016-05-18 15:41:26","questionName":"Som huvudregel g\u00e4ller att skadest\u00e5ndsansvar uppkommer endast under f\u00f6ruts\u00e4ttningen att intr\u00e4ffad skada uppkommit genom en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68233,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 16:47:48","updated_at":"2016-05-18 16:47:48","questionName":"Vid personskada uppkommer skadest\u00e5ndsansvar endast under f\u00f6ruts\u00e4ttningen att skadan orsakats","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68216,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:47:11","updated_at":"2016-05-18 15:47:11","questionName":"Principen om att skadest\u00e5ndsansvar f\u00f6ruts\u00e4tter","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68212,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:33:55","updated_at":"2016-05-18 15:33:55","questionName":"Personskador omfattas f\u00f6rutom de prim\u00e4ra skadorna \u00e4ven av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68209,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:26:31","updated_at":"2016-05-18 15:26:31","questionName":"Till den utomkontraktuella sidan h\u00f6r de krav som inte har sin grund i","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68213,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:36:46","updated_at":"2016-05-18 15:36:46","questionName":"Sakskada utg\u00f6rs \u00e4ven av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68230,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 16:44:18","updated_at":"2016-05-18 16:44:18","questionName":"F\u00f6r att betecknas adekvat i adekvat kausalitet m\u00e5ste f\u00f6ljden av den utpekade handlingens vara i n\u00e5gon m\u00e5n","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68207,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:22:27","updated_at":"2016-05-18 15:22:27","questionName":"Skadest\u00e5nd syftar till","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68208,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:24:38","updated_at":"2016-05-18 15:24:38","questionName":"Skadest\u00e5ndsr\u00e4tten har tv\u00e5 sidor:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68229,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 16:37:51","updated_at":"2016-05-18 16:37:51","questionName":"Betr\u00e4ffande kravet p\u00e5 kausalitet brukar orsakbegreppets inneb\u00f6rd diskuteras med utg\u00e5ngspunkt i begreppen","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68211,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:31:48","updated_at":"2016-05-18 15:31:48","questionName":"Prim\u00e4rt utg\u00f6rs personskada av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68210,"quiz_id":"5260","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-18 15:29:32","updated_at":"2016-05-18 15:29:32","questionName":"Skadest\u00e5ndsr\u00e4tten skiljer mellan 4 olika typer av skada:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
68231
0
600
block

Avsikt är i juridiska termer

Fill in the blanks  

(0/0)

68214
0
600
none
68218
0
600
none
68215
0
600
none
68233
0
600
none
68216
0
600
none
68212
0
600
none
68209
0
600
none
68213
0
600
none
68230
0
600
none
68207
0
600
none
68208
0
600
none
68229
0
600
none
68211
0
600
none
68210
0
600
none