SKA - Istorija

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":78583,"quiz_id":"5898","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-11 09:47:21","updated_at":"2016-06-11 09:48:47","questionName":"7. Hai\u0107anski diktator Fransoa Divalije zvani \u201ePapa Dok\u201d se svakako ubraja me\u0111u najokrutnije svjetske diktatore. Za vrijeme njegove diktature ubijeno je preko 30 000 neistomi\u0161ljenika a tvrdilo se i da je gra\u0111ane pla\u0161io vudu magijom. Kako se zvala njegova gangsterska tajna policija koja je vr\u0161ila mnogobrojne egzekucije?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":78580,"quiz_id":"5898","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-11 09:44:13","updated_at":"2016-06-11 09:48:47","questionName":". Kako su se u Drugom svjetskom ratu zvale jedinice sastavljene od zatvorenika u koncentracionim logorima koji su pod prijetnjom smrti pomagali u odlaganju tijela ubijenih u gasnim komorama?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":78581,"quiz_id":"5898","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-11 09:46:24","updated_at":"2016-06-11 09:48:47","questionName":"Pod kojim imenom je bilo poznato pismo koje je engleski dr\u017eavnik, \u010dije ime se nalzi u odgovoru, uputio 2. novembra 1917. godine Cionisti\u010dkom savezu Velike Britanije i Irske, gde je u ime vlade podr\u017eao jevrejske te\u017enje za stvaranje \"nacionalnog doma\" u Palestini, \u0161to je doprinelo \u0161irenju cionisti\u010dkog pokreta?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":78582,"quiz_id":"5898","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-11 09:46:51","updated_at":"2016-06-11 09:48:47","questionName":"9. Fotografija \u010doveka u plamenu, koju je napravio ameri\u010dki fotograf Malkolm Braun 11. juna 1963. godine, munjevito je obi\u0161la planetu. Na fotografiji na\u010dinjenoj u Sajgonu se vidi vijetnamski budisti\u010dki kalu\u0111er u \u010dinu samospaljivanja u znak protesta protiv politike tada\u0161njeg predsednika Ju\u017enog Vijetnama, Ngoa Dina Diema prema budistima. Kako je bilo ime ovom kalu\u0111eru?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/ska-istorija\/13419191_1196184490415839_3137007658636583295_n.jpg","position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
78583
0
120
block

7. Haićanski diktator Fransoa Divalije zvani „Papa Dok” se svakako ubraja među najokrutnije svjetske diktatore. Za vrijeme njegove diktature ubijeno je preko 30 000 neistomišljenika a tvrdilo se i da je građane plašio vudu magijom. Kako se zvala njegova gangsterska tajna policija koja je vršila mnogobrojne egzekucije?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


78580
0
120
none
78581
0
120
none
78582
0
120
none