sinaunang kagamitan

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
114737
0
15
block

Ito ay galing sa salitang latin na ang ibig sabihin ay lungsod

Select the correct answer(s).  

(0/0)
114738
0
15
none
114739
0
15
none
114740
0
15
none
114741
0
10
none
114742
0
5
none
114743
0
10
none
114798
0
120
none
114799
0
10
none
114800
0
10
none
114801
0
5
none
114802
0
10
none
114803
0
10
none
114805
0
10
none
114807
0
10
none