ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
5437
0
30
block

Περιβάλλον - Η ρύπανση του εδάφους από πετρελαιοειδή και τον προϊόντων που προέρχονται από αυτό είναι κατά κύριο λόγο οι:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
5438
0
30
none
5439
0
30
none
5440
0
30
none
5441
0
30
none
5442
0
30
none
5443
0
30
none
5444
0
30
none
5445
0
30
none
5446
0
30
none
5447
0
30
none
5448
0
30
none
5449
0
30
none
5450
0
30
none
5451
0
30
none