2)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



304924
0
120
block

ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლებრივ აქტებს?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
304939
0
120
none
304943
0
120
none
304933
0
120
none
304945
0
120
none
304944
0
120
none
304929
0
120
none
304935
0
120
none
304947
0
120
none
304922
0
120
none
304940
0
120
none
304941
0
120
none
304938
0
120
none
304926
0
120
none
304931
0
120
none