1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":303263,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:00:50","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303272,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:06:36","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10d7:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303267,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:03:55","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d9\u10dd\u10db\u10de\u10da\u10d4\u10e5\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10db\u10dd\u10ee\u10d4\u10e0\u10ee\u10d3\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10eb\u10e6\u10d5\u10d0\u10dc\u10d4\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d0. \u10d5\u10d8\u10dc \u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d0\u10e6\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d5\u10d0\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10eb\u10e6\u10d5\u10d0\u10dc\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d0\u10db\u10d3\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303260,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:58:51","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303271,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:05:44","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303253,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:55:07","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ee\u10d4\u10da\u10d4\u10d7\u10d0 \u10d4\u10d7\u10d8\u10d9\u10d8\u10e1 \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303256,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:56:32","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e8\u10d8 \u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e2\u10d4\u10e5\u10dc\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0 \u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10db\u10e1\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d4\u10d3 \u10d0\u10e7\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10d2\u10d8\u10d2\u10d8\u10d0\u10eb\u10d4, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d0\u10e0 \u10f0\u10e5\u10dd\u10dc\u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ee\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d4\u10e0\u10e2\u10d8\u10e4\u10d8\u10d9\u10d0\u10e2\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303266,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:02:25","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10ef\u10d4\u10e0 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d6\u10d4\u10d3\u10d8\u10d6\u10d4\u10d3 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10d3\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10d8\u10d2\u10d8\u10d5\u10d4 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10db\u10d0\u10ea \u10d5\u10d4\u10e0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd \u10e1\u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1\u10d8 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ee\u10db\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303254,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:55:50","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d4\u10da \u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303274,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:07:22","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10d4\u10e0\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e1\u10dd\u10db\u10d4\u10ee\u10db\u10d0 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4 \u10e1\u10d4\u10d3\u10dd\u10d8\u10d0\u10dc\u10db\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d4, 22 \u10ec\u10da\u10d8\u10e1, \u10d0\u10db\u10df\u10d0\u10db\u10d0\u10d3 \u10e3\u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10dd, \u10db\u10d0\u10d2\u10e0\u10d0\u10db \u10ec\u10d0\u10e0\u10e1\u10e3\u10da\u10e8\u10d8 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0 ,,\u10e1\u10d8\u10dc\u10d0\u10d7\u10da\u10d8\u201c-\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8, \u10e1\u10d0\u10e8\u10e3\u10d0\u10da\u10dd \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d0\u10d3 \u10e4\u10da\u10dd\u10d1\u10e1 \u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e8\u10e3\u10d0\u10da\u10dd \u10d3\u10dd\u10dc\u10d4\u10d6\u10d4 \u10d8\u10dc\u10d2\u10da\u10d8\u10e1\u10e3\u10e0 \u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ee\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d4\u10e0\u10e2\u10d8\u10e4\u10d8\u10d9\u10d0\u10e2\u10d8, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d8\u10e2\u10d0\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d2\u10d0\u10dc\u10d8\u10ee\u10d8\u10da\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d0\u10e0 \u10d3\u10d0\u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d0 \u10d8\u10d2\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d4\u10d3\u10dd\u10d8\u10d0\u10dc\u10d8 \u10d0\u10e0 \u10d3\u10d0\u10d0\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d0\u10d3. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303269,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:04:39","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303262,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:00:02","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d9\u10dd\u10db\u10de\u10da\u10d4\u10e5\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d3\u10d0 \u10ea\u10ee\u10e0\u10d0\u10e1\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da\u10d8\u10d0\u10dc\u10d8 \u10d9\u10dd\u10e0\u10de\u10e3\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da\u10d6\u10d4. \u10d8\u10db\u10d0\u10d5\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d3\u10d0\u10e0\u10d1\u10d0\u10d6\u10dd\u10e8\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10da \u10e1\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da\u10d6\u10d4 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10e3\u10de\u10d4\u10e0\u10db\u10d0\u10e0\u10d9\u10d4\u10e2\u10d8 ,,\u10de\u10dd\u10de\u10e3\u10da\u10d8\u201c, \u10ee\u10dd\u10da\u10dd \u10d2\u10d5\u10d4\u10e0\u10d3\u10d8\u10d7 \u10e1\u10d0\u10d3\u10d0\u10e0\u10d1\u10d0\u10d6\u10dd\u10e8\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10da \u10e1\u10d0\u10e0\u10d7\u10e3\u10da\u10d6\u10d4 - \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0 ,,\u10dc\u10e3\u10d2\u10d4\u10e8\u10d8\u201c-\u10e1 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10e4\u10d8\u10da\u10d8\u10d0\u10da\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303259,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:58:04","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303257,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 11:57:18","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303264,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:01:29","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
303263
0
120
block

რომელი მსჯელობა არ არის სწორი?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
303272
0
120
none
303267
0
120
none
303260
0
120
none
303271
0
120
none
303253
0
120
none
303256
0
120
none
303266
0
120
none
303254
0
120
none
303274
0
120
none
303269
0
120
none
303262
0
120
none
303259
0
120
none
303257
0
120
none
303264
0
120
none