Säkerhet1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":299331,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:57:34","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vad \u00e4r en personuppgift i personuppgiftslagens mening?:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"All slags information som direkt eller indirekt kan h\u00e4nf\u00f6ras till en fysisk person som \u00e4r i livet r\u00e4knas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. \u00c4ven bilder (foton) och ljudupptagningar p\u00e5 individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter \u00e4","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299320,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:31:40","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" Vad \u00e4r m\u00e5let med informationss\u00e4kerheten i en aff\u00e4rsdrivande verksamhet?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299327,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:48:11","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" I \u201dIntroduction to the systems approach\u201d beskriver f\u00f6rfattarna n\u00e5got de kallar den \u201dkonkretistiska fallgropen\u201d (\u201dthe concretistic pitfall\u201d). Vad menar de med det?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299321,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:33:41","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vad \u00e4r det fr\u00e4msta resultatet av en GAP-analys?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"Uttrycket syftar p\u00e5 gapet mellan det som en standard beskriver som b\u00e4sta praxis och den r\u00e5dande s\u00e4kerhetsniv\u00e5n i verksamheten. Analysen ska ge: Bekr\u00e4ftelse p\u00e5 att skyddet \u00e4r inf\u00f6rt i tillr\u00e4cklig omfattning En uppfattning av kvaliteten p\u00e5 informationss\u00e4ke","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299322,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:34:43","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vilken informationss\u00e4kerhetsaspekt \u00e4r den viktigaste?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299329,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:53:03","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vad kan systemteori anv\u00e4ndas f\u00f6r inom informationss\u00e4kerhet?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"Systemteori: Generell modell av verkligheten som kan anv\u00e4ndas f\u00f6r att analysera \u201cvad som helst\u201d \u00a8 ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299325,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:40:13","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vad menas med logiskt skydd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"Logiska \u00e5tg\u00e4rder - brandv\u00e4gg, l\u00f6senordsskydd. ---- Fysiska \u00e5tg\u00e4rder - brandlarm, s\u00e4kerhetskontroller etc. Skyddar obeh\u00f6riga fr\u00e5n att f\u00e5 fysisk \u00e5tkomst.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299324,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:38:12","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" Loggning av h\u00e4ndelser i ett IT-system \u00e4r fr\u00e4mst ett s\u00e4tt att skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299330,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:56:28","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" Den som individ som \u00e4r kontaktperson i personuppgiftsfr\u00e5gor i en organisation som hanterar personuppgifter kallas f\u00f6r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"Enligt den nya dataskyddsf\u00f6rordningen som b\u00f6rjar att g\u00e4lla n\u00e4sta \u00e5r m\u00e5ste du ha ett dataskyddsombud. Fr\u00e5n och med den 25 maj 2018 tr\u00e4der det nya regelverket i kraft. I praktiken innb\u00e4r det att rollen som dataskyddsombud har f\u00f6r\u00e4ndrats och att reglerna h","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299323,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:36:21","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" Vad inneb\u00e4r riktighet inom informationss\u00e4kerhet?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"Riktighet = systemet of\u00f6r\u00e4ndrat, likas\u00e5 informationen. Om hacker tagit sig in, \u00e4ndrat i systemet medans eventuell s\u00e4kerhetslucka varit \u00f6ppen eller av n\u00e5gon beh\u00f6rig utav misstag. (Informationen i systemen m\u00e5ste vara riktig f\u00f6r att vara f\u00f6rlitlig).","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299328,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:51:10","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":" Ett perspektiv p\u00e5 system kallas f\u00f6r \u201dsvart l\u00e5da\u201d (\u201dblack box\u201d). Vad inneb\u00e4r det?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/saek1\/blackbox.jpg","position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299319,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:30:12","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vilken av f\u00f6ljande aktiviteter \u00e4r normalt inte en del av en riskanalys?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/saek1\/riskanalys.jpg","position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299318,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:28:43","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Vad inneb\u00e4r det att en viss informationstillg\u00e5ng klassats p\u00e5 ett visst s\u00e4tt i samband med s\u00e5 kallad informationsklassning?:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"Informationsklassificering Inneb\u00e4r att avg\u00f6ra s\u00e4kerhetskraven f\u00f6r en informationstillg\u00e5ng, sker f\u00f6r varje identifierad tillg\u00e5ng, sker ofta i workshopformat.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299317,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:25:05","updated_at":"2017-10-13 12:55:17","questionName":"Vad \u00e4r det fr\u00e4msta syftet med en verksamhetsanalys i samband med informationss\u00e4kerhetsarbetet?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":299326,"quiz_id":"15349","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-13 06:44:23","updated_at":"2017-10-13 12:55:18","questionName":"Med \u201dinformationstillg\u00e5ngar\u201d avses:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"\u2022 N\u00e5gra exempel: information i kunddatabas, program, applikationer, operativsystem, kommunikationstj\u00e4nster, fysiska tillg\u00e5ngar som datorer och n\u00e4tverk ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
299331
0
120
block

Vad är en personuppgift i personuppgiftslagens mening?:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
299320
0
120
none
299327
0
120
none
299321
0
120
none
299322
0
120
none
299329
0
120
none
299325
0
120
none
299324
0
120
none
299330
0
120
none
299323
0
120
none
299328
0
120
none
299319
0
120
none
299318
0
120
none
299317
0
120
none
299326
0
120
none