RMT pitanja2

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":29085,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:33:01","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Na host pristizu fragmentirani datagrami. Kada se korisni podaci iz datagrana predaju transportnom sluju?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29091,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:38:33","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Protokoli za rutiranje su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29086,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:33:53","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Nacin pretrazivanje P2P sistema, nezavisno od arhitekture je: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29082,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:28:52","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Pretpostavimo da ruter ima n ulaznih portova sa identi\u010dnim brzinama, n izlaznih portova sa, tako\u0111e istim brzinama, i brzina izlaznog porta je n puta ve\u0107a od brzine ulaznog porta. Tako\u0111e pretpostavimo da je komutaciona matrica (switching fabric) n puta br\u017ea od brzine na ulaznom portu. Onda :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29088,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:35:35","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Sta ce se desiti ukoliko pokrenemo klijentski program TCPKlijent koji uspostavlja konekciju ka zadatom serveru, a TCPServer nije pokrenut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29083,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:30:43","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"U Eternetu, ako adapter odredi da je okvir koji je upravo stigao adresiran na neki drugi adapter \u0107e :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29089,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:36:34","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Nacini komutiranja u ruteru su: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29094,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:40:23","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Za kod: byte[] data = new byte[1024]; InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName(\u201clocalhost\u201c); DatagramPacket packet = new DatagramPacket(data, data.length, IPAddress, 9876);","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29090,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:37:39","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Kako se nazivaju IETF standardi kojima se definisu protokoli?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29092,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-01-24 09:39:03","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Koliko paralelnih TCP konekcija se minimalno odrzava tokom jednog FTP transfera?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29084,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:31:20","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Za\u0161to je broj nepotvr\u0111enih u GBN ograni\u010den na N? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29087,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:34:38","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"DNS je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29081,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:28:00","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Setite se kod protokola CSMA\/CD adapter \u010deka K*512 vremena trajanja jednog bita posle kolizije, gde je K slu\u010dajan broj. Za K=100, koliko dugo adapter \u010deka do vra\u0107anja za postupak 2 za Ethernet od 10 Mb\/s ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29096,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 09:42:15","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"Kod video striminga, na transportnom sloju se koristi","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29098,"quiz_id":"2626","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-01-24 09:44:52","updated_at":"2016-01-24 10:16:11","questionName":"\u2022\tbe\u017ei\u010dne tehnologije su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
29085
0
120
block

Na host pristizu fragmentirani datagrami. Kada se korisni podaci iz datagrana predaju transportnom sluju?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


29091
0
120
none
29086
0
120
none
29082
0
120
none
29088
0
120
none
29083
0
120
none
29089
0
120
none
29094
0
120
none
29090
0
120
none
29092
0
120
none
29084
0
120
none
29087
0
120
none
29081
0
120
none
29096
0
120
none
29098
0
120
none