RMT pitanja

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":28855,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:58:56","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"9.\t**Da li je u GBN protokolu mogu\u0107e da po\u0161iljilac primi ACK za paket van njegovog trenutnog prozora?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28854,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:58:16","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"8.\tDa li je MSS vrednost kod TCP protokola fiksna?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28856,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:59:19","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"10.\tDa li je u protokolu za selektivno ponavljanje mogu\u0107e da po\u0161iljilac primi ACK za paket van njegovog trenutnog prozora?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28850,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:51:38","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Koji protokol omogucava da se vidi racunar iz NAT rutera? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28864,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:08:22","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"19.\tKoje od navedenih servisa Eternet obezbe\u0111uje mre\u017enom sloju?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28861,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:06:17","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"16.\tKada TCP segment stigne na host, socket na koji \u0107e segment biti poslat zavisi od","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28853,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:57:49","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"7.\tCRC detekcija gre\u0161ke, koja se koristi u Etenetu, je uvek u mogu\u0107nosti da detektuje gre\u0161ku u okviru?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28852,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:56:50","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"MAC adresni prostor je?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28851,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 20:56:09","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Sta od ovoga se definise preko DHCP-a?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28859,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:04:32","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"14.\tEthernet i 802.11 koriste istu strukturu okvira?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28857,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:01:50","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"11.\tDa li mo\u017ee parna shema parity bit-a da ispravi gre\u0161ku jednog bit-a?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28862,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:07:02","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"17.\tKada UDP segment stigne do hosta, da bi poslao segment na odgovaraju\u0107i socket OS koristi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28860,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:05:13","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"15.\tICMP protokol koristi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28863,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:07:30","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"18.\tKod virtual-circuit packet-switched mre\u017ea, switch odr\u017eava stanje za svaku konekciju koja prolazi kroz ruter.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28858,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:02:50","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"13.\tDNS server sadr\u017ei tabele ure\u00f0enih parova:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
28855
0
120
block

9. **Da li je u GBN protokolu moguće da pošiljilac primi ACK za paket van njegovog trenutnog prozora?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
28854
0
120
none
28856
0
120
none
28850
0
120
none
28864
0
120
none
28861
0
120
none
28853
0
120
none
28852
0
120
none
28851
0
120
none
28859
0
120
none
28857
0
120
none
28862
0
120
none
28860
0
120
none
28863
0
120
none
28858
0
120
none