RMT 1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":31523,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:11:13","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Server koji obezbedjuje translaciju kanonickog imena u IP adresu, se zove","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31516,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:00:16","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"SMTP protokol sluzi za preuzimanje elktronske poste?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31518,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:03:36","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Koja su od navedenih kasnjenja paketa promenljiva?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31522,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:10:15","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Sta browser radi sa kukijem?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31519,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:04:57","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Kod virtual-circuit packed switched mreza, switch odrzava stanje za svaku konekciju koja prolazi kroz ruter?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31524,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:12:16","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Pretpostavimo da je neki korisnik zatrazio web stranu koja se sastoji od tekstualnog dela i sve slike. Za ovu stranu klijent salje jednu poruku a prima tri","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31517,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:01:44","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"U cemu je prednost mreza sa komutaturanjem vodova u odnosu na mreze sa komutatiranjem paketa?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31530,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:25:24","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Kako glasi naredba u programskom jeziku JAVA, koja prihvata zahtev i uspostavlja novu TCP konekciju?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31528,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:21:24","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Karakteristike UDP servisa su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31525,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:13:18","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Koja je brzina Ethernet LAN mreze","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31520,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:07:41","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Set karaktera koji se mogu poslati putem SMTP-a prestavlja","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31526,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:14:36","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Koje od sledecih karakteristika ima UDP?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31529,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:22:17","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Ako se web stranica sastoji od tacno jednog objekta, tada nepostojanje i postojanje konekcije imaju tacno isto vreme odgovora","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31521,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:09:06","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Slanje priloga uz elektronsku postu, upotrebom MIME ekstenzija, predstavlja:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":31527,"quiz_id":"2890","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-08 12:18:34","updated_at":"2016-02-08 21:51:17","questionName":"Pretpostavimo da su dva racunara medjusobno udaljena 10.000 kilometara i da su povezani direktnim linkom brzine R=1 Mb\/s. Takodje cemo pretpostaviti i to da brzina propagacije linka iznosi 2,5*10^8 m\/s. Od racunara A do racunara B treba poslati datoteku od 350000 bitova. Pretpostavimo da se ova datoteka salje kao jedna velika kontinuirana poruka. Koji je maksimalan broj bitova koji u bilo kom trenutku moze da se nadje na linku?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
31523
0
120
block

Server koji obezbedjuje translaciju kanonickog imena u IP adresu, se zove

Select the correct answer(s).  

(0/0)
31516
0
120
none
31518
0
120
none
31522
0
120
none
31519
0
120
none
31524
0
120
none
31517
0
120
none
31530
0
120
none
31528
0
120
none
31525
0
120
none
31520
0
120
none
31526
0
120
none
31529
0
120
none
31521
0
120
none
31527
0
120
none