Regelfrågor1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":38120,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-28 16:01:08","updated_at":"2016-02-28 16:23:02","questionName":"I samband med en avbl\u00e5sning medan domaren \u00e4r i f\u00e4rd med att rapportera n\u00e5gonting till sekretariatet, \u00e5ker en spelare in i domaromr\u00e5det. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38574,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:08:21","updated_at":"2016-02-29 19:08:21","questionName":"En m\u00e5lvakt har l\u00e4mnat sitt m\u00e5lomr\u00e5de och har pucken bakom sitt m\u00e5l. Han stressas d\u00e5 av en anfallande spelare och blockerar d\u00e4rf\u00f6r pucken mot sargen. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38583,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:26:21","updated_at":"2016-02-29 19:26:21","questionName":"En spelare muckar gr\u00e4l med en motst\u00e5ndare och eldar upp sig s\u00e5 pass mycket att han kliver in i motst\u00e5ndarnas spelarb\u00e5s. V\u00e4l d\u00e4r h\u00e4nder dock ingenting mer. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38572,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:05:36","updated_at":"2016-02-29 19:05:36","questionName":"En spelare i spelarb\u00e5set sl\u00e5r med sin klubba i sargen i protest mot ett domslut. \u00c5tg\u00e4rd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38118,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-28 15:59:07","updated_at":"2016-02-28 16:23:02","questionName":"En anfallande spelare st\u00e5r med skridskon p\u00e5 linjen till m\u00e5lomr\u00e5det d\u00e5 ett m\u00e5l g\u00f6rs. Domaren bed\u00f6mer att anfallaren st\u00e5r i v\u00e4gen f\u00f6r m\u00e5lvakten. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38570,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:04:41","updated_at":"2016-02-29 19:04:41","questionName":"En spelare har pucken under kontroll vid sargen. Han ser att en motst\u00e5ndare n\u00e4rmar sig honom och v\u00e4nder d\u00e5 upp ryggen mot motst\u00e5ndaren f\u00f6r att skydda pucken. Motst\u00e5ndaren tacklar d\u00e5 puckf\u00f6raren i ryggen. \u00c4r detta att betrakta som Checking from behind?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38567,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:03:12","updated_at":"2016-02-29 19:03:12","questionName":"En spelare hakar en motst\u00e5ndare. Motst\u00e5ndare \u00f6verdriver d\u00e5 och kastar sig till isen (filmar). Ska domare utd\u00f6ma b\u00e5de hakning och diving?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38119,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-28 16:00:07","updated_at":"2016-02-28 16:23:02","questionName":"Pucken sl\u00e4pps n\u00e4r lag A har f\u00e4rre spelare p\u00e5 isen \u00e4n de har r\u00e4tt till. Lag B g\u00f6r d\u00e4refter m\u00e5l. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38580,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:20:25","updated_at":"2016-02-29 19:20:25","questionName":"Under en hybridicingsituation har pucken inte hunnit passera icinglinjen n\u00e4r den f\u00f6rsvarande spelaren n\u00e5r den t\u00e4nkta linjen mellan nedsl\u00e4ppspunkterna. Kan linjemannen \u00e4nd\u00e5 stoppa spelet f\u00f6r icing om det \u00e4r uppenbart att det \u00e4r den f\u00f6rsvarande spelaren som har b\u00e4st position att n\u00e5 pucken f\u00f6rst?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38121,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-28 16:02:10","updated_at":"2016-02-28 16:23:02","questionName":"Spelet stoppas p\u00e5 grund av att en spelare i lag A ligger skadad. Under spelstoppet framkommer det att en spelare i lag B ska utvisas och utvisningen verkst\u00e4lls. Var sker n\u00e4stf\u00f6ljande nedsl\u00e4pp?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38585,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:27:04","updated_at":"2016-02-29 19:27:04","questionName":"\u00c4r det till\u00e5tet att crosschecka en motst\u00e5ndare i ryggen om detta g\u00f6rs framf\u00f6r m\u00e5l i syfte att k\u00e4mpa om ytan, s\u00e5 l\u00e4nge domaren bed\u00f6mer att det inte \u00e4r \u00f6verdrivet v\u00e5ldsamt?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38581,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:21:37","updated_at":"2016-02-29 19:21:37","questionName":"Efter en avbl\u00e5sning f\u00f6r icing \u00e5ker en spelare in i en motst\u00e5ndare. Det r\u00f6r sig inte om en h\u00e5rd tackling, utan snarare om en l\u00e4ttare krock. Domaren bed\u00f6mer att spelaren hade kunnat undvika kroppskontakten. Domslut?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38582,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:22:36","updated_at":"2016-02-29 19:22:36","questionName":"Vilket straff ska \u00e5d\u00f6mas den spelare som startar ett slagsm\u00e5l?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38573,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:06:54","updated_at":"2016-02-29 19:06:54","questionName":"En spelare jagar en motst\u00e5ndare som \u00e4r puckf\u00f6rare. Spelaren kastar sig och sl\u00e5r undan pucken f\u00f6r motst\u00e5ndaren. I samma r\u00f6relse forts\u00e4tter klubban och sl\u00e5r d\u00e5 undan skridskorna p\u00e5 motst\u00e5ndaren. St\u00e4mmer det att detta ska klassas som tripping?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":38569,"quiz_id":"3350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-29 19:03:48","updated_at":"2016-02-29 19:03:48","questionName":"En spelares klubba g\u00e5r s\u00f6nder. Han kastar d\u00e5 klubban \u00f6ver sargen och upp p\u00e5 l\u00e4ktaren. \u00c5tg\u00e4rd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
38120
0
120
block

I samband med en avblåsning medan domaren är i färd med att rapportera någonting till sekretariatet, åker en spelare in i domarområdet. Domslut?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


38574
0
120
none
38583
0
120
none
38572
0
120
none
38118
0
120
none
38570
0
120
none
38567
0
120
none
38119
0
120
none
38580
0
120
none
38121
0
120
none
38585
0
120
none
38581
0
120
none
38582
0
120
none
38573
0
120
none
38569
0
120
none