RAPOARTE - TEST 1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":398979,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:41:10","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Fie a = 25 - 13 \u0219i b= media aritmetic\u0103 a numerelor 10 \u0219i 4. Scrie\u021bi a\/b.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398987,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:47:32","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Fie a = 2 \u0219i b = 3. Determina\u021bi valoarea raportului ab\/b.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398997,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:56:09","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Determina\u021bi valoarea raportului numerelor 1 \u0219i 4.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/rapoarte-test-1\/REZOLVATOR-TESTVERIFIX - sigla.jpg","position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398930,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:28:03","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Fie numerele a = 12 \u0219i b = 5. Scrie\u021bi raportul numerelor b \u0219i a.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398984,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:44:46","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Determina\u021bi valoarea raportului numerelor 19 \u0219i 5.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398991,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:51:37","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"O urn\u0103 con\u021bine 31 de bile albe \u0219i 15 bile ro\u0219ii. Scrie\u021bi raportul dintre num\u0103rul bilelor albe \u0219i dublul num\u0103rului bilelor ro\u0219ii.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398948,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:34:23","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"\u00centr-o clas\u0103 sunt 30 de elevi din care 19 elevi sunt b\u0103ie\u021bi. Raportul dintre num\u0103rul fetelor \u0219i num\u0103rul b\u0103ie\u021bilor este egal cu ... .","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398983,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:43:22","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Determina\u021bi valoarea raportului numerelor 5 \u0219i 2.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398972,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:37:47","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Scrie\u021bi raportul dintre num\u0103rul laturilor unui triunghi \u0219i num\u0103rul laturilor unui p\u0103trat.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":398910,"quiz_id":"20183","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-04 19:22:05","updated_at":"2018-03-04 19:57:02","questionName":"Scrie\u021bi raportul numerelor 17 \u0219i 41.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
398979
0
120
block

Fie a = 25 - 13 și b= media aritmetică a numerelor 10 și 4. Scrieți a/b.

Fill in the blanks  

(0/0)

398987
0
120
none
398997
0
120
none
398930
0
120
none
398984
0
120
none
398991
0
120
none
398948
0
120
none
398983
0
120
none
398972
0
120
none
398910
0
120
none