Programiranje 2 kviz

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":272188,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:55:16","updated_at":"2017-09-04 17:55:16","questionName":"Umetanje \u010dvora na po\u010detak povezane liste:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/37.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272184,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:41:43","updated_at":"2017-09-04 17:41:43","questionName":"Koji kod izvodi brisanje \u010dvora u jedno\u010dlanoj kru\u017enoj listi (lista je nakon toga prazna)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/34.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272186,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:47:36","updated_at":"2017-09-04 17:47:36","questionName":"Rekurzivnoj funkciji koja ra\u010duna umno\u017eak prirodnih brojeva od 3 do n djeljivih sa 3 nedostaje jedna linija koda. Odaberi odgovor koji sadr\u017ei tu liniju koda.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/36.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272189,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:56:06","updated_at":"2017-09-04 17:56:06","questionName":"Umetanje \u010dvora na kraj povezane liste:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/38.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272167,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:02:31","updated_at":"2017-09-04 16:02:31","questionName":"Koju vrijednost vra\u0107a funkcija f1 za funkcijski poziv f1(100); gdje je f1 definirano kao:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/20.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272187,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:49:46","updated_at":"2017-09-04 17:49:46","questionName":"Ulazak u red doga\u0111a se na poziciji:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272182,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:33:59","updated_at":"2017-09-04 17:33:59","questionName":"Odaberi kod koji predstavlja izvedbu brisanja prvog \u010dvora u jednostruko povezanoj listi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/32.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272169,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:18:44","updated_at":"2017-09-04 16:18:44","questionName":"\u010cvor dvostruko povezane kru\u017ene liste definiran je kao struktura Cvor:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/23.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272181,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:26:54","updated_at":"2017-09-04 17:26:54","questionName":"Operator delete dealocira memorijski prostor na koji pokazuje pokaziva\u010d koji je prethodno alociran za vrijeme izvo\u0111enja programa pomo\u0107u operatora new. \u0160to od slijede\u0107g nije to\u010dno?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272185,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:45:10","updated_at":"2017-09-04 17:45:10","questionName":"Koji postupak na kru\u017enoj listi izvodi sljede\u0107a funkcija?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/35.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272172,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:44:05","updated_at":"2017-09-04 16:44:05","questionName":"Odaberi kod koji predstavlja izvedbu brisanja \u010dvora u sredini jednostruko povezane liste:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/31.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272171,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:24:12","updated_at":"2017-09-04 16:24:12","questionName":"Koju vrijednost vra\u0107a funkcija f1 za funkcijski poziv f1(4,3); gdje je f1 definirano kao: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/25.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272170,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:19:55","updated_at":"2017-09-04 16:19:55","questionName":"Koji postupak na dvostruko povezanoj listi izvodi funkcija F?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/24.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272183,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 17:39:36","updated_at":"2017-09-04 17:39:36","questionName":"\u010cvor dvostruko povezane kru\u017ene liste definiran je kao struktura Cvor. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/33.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":272168,"quiz_id":"14315","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-09-04 16:15:42","updated_at":"2017-09-04 16:15:42","questionName":"Koji kod izvodi brisanje \u010dvora tekuci u sredini kru\u017ene liste? (kona\u010dna situacija (veze ozna\u010dene punom crtom)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/programiranje-2-kviz\/22.PNG","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
272188
0
120
block

Umetanje čvora na početak povezane liste:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
272184
0
120
none
272186
0
120
none
272189
0
120
none
272167
0
120
none
272187
0
120
none
272182
0
120
none
272169
0
120
none
272181
0
120
none
272185
0
120
none
272172
0
120
none
272171
0
120
none
272170
0
120
none
272183
0
120
none
272168
0
120
none