Примене значајних граничних вредности

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
193026
0
180
block

Одредити коефицијент правца косе асимптоте графика функције.

Select the correct answer(s).  

(0/0)
193028
0
600
none
193030
0
900
none
193066
0
600
none
193067
0
600
none