Pos Laju Ketua Zon

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
604015
0
30
block

Sebagai seorang Ketua Zon apakah yang perlu anda lakukan untuk memastikan kakitangan dibawah kawalan anda hadir ke pejabat mengikut waktu bertugas yang telah ditetapkan?

Select the correct answer(s).  

(0/0)