Polish 1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
371298
0
180
block

Match the sentences with their polish meanings.

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Dirk musisz wziąć się w garść!

Kasia nie lubi się dzielić belgijskimi słodyczami.

Dlaczego musieli się rozstać?

Nie ma sensu rozpaczać.

Dirk będzie zrozpaczony kiedy Anna go zostawi.

Dirk musi pogodzić się z losem i zapomnieć o Annie.

Nie mam wad, ale wiem, że inni mają ich wiele.

Click and drag

Dirk will be in despair when Anna leaves him.

It doesn't make sense to be in despair.

Kasia doesn't like to share belgian sweets.

Dirk must deal with his fate and forget about Anna.

I don't have flaws but I know that others have many.

Dirk you must gather yourself!

Why did they have to break up?