PERTOLONGAN CEMAS

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
288823
0
60
block

Apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
288824
0
60
none
288825
0
60
none
288826
0
60
none
288827
0
60
none
288828
0
60
none
288830
0
60
none
288832
0
60
none
288836
0
60
none
288840
0
60
none
288842
0
60
none
288845
0
60
none
288848
0
60
none
288851
0
60
none