PATOLOGIJA STARA

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":477822,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Pomanjkanje vitamina B12 je lahko rezultat vseh naslednjih obolenj, RAZEN ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477820,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Perniciozna anemija je posledica: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478076,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Barretov po\u017eiralnik predstavlja: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477827,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Najslab\u0161a prognoza Hodgkinove bolezni ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478079,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Zna\u010dilnosti avtoimunskega gastritisa: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477824,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Dejavniki pri nastanku aplasti\u010dne anemije so vsi, razen: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477823,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Trombocitopenija + anemija: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478077,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Stenoza po\u017eiralnika je: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477825,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Kateri dve trditvi ne dr\u017eita za limfome: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477826,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Lakunarne velikanke so zna\u010dilne za: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478081,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Zna\u010dilnosti kroni\u010dne pepti\u010dne razjede \u017eelodca: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":477821,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:11:34","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Kdaj je malabsorbcija vitamina B12? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478080,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Kateri faktor ne predisponira k nastanku pept. ulkusa? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478082,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:33","questionName":"Zna\u010dilnosti kroni\u010dnega pepti\u010dnega ulkusa so: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":478078,"quiz_id":"24403","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-05-29 11:16:42","updated_at":"2018-05-29 11:23:32","questionName":"Kaj povzro\u010da ulkus z ostrimi robovi v po\u017eiralniku ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
477822
0
120
block

Pomanjkanje vitamina B12 je lahko rezultat vseh naslednjih obolenj, RAZEN

Select the correct answer(s).  

(0/0)


477820
0
120
none
478076
0
120
none
477827
0
120
none
478079
0
120
none
477824
0
120
none
477823
0
120
none
478077
0
120
none
477825
0
120
none
477826
0
120
none
478081
0
120
none
477821
0
120
none
478080
0
120
none
478082
0
120
none
478078
0
120
none