none $ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])


НЗД и НЗС полинома

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


Одговори о највећем заједничком делиоцу и најмањем заједничком садржаоцу датих полинома су измешани.Прераспоредити их! Срећан рад! Ј.М.

Match The Text (click and drag)   

(0/0)Match the Text

НЗД( 3·x² - 4x + 1, 4x⁴ - 5·x³ + x²)=

НЗС( 3·x² - 4x + 1, 4x⁴ - 5·x³ + x²)=

НЗД( x⁵ - 3x⁴ + 3x³-3x²+2x, x⁴ - 3·x³ + 2· x²)=

НЗС( x⁵ - 3x⁴ + 3x³-3x²+2x, x⁴ - 3·x³ + 2· x²)=

НЗД( x³ - x²- 4·x + 4, x² - 4·x + 3)=

НЗС( x³ - x²- 4·x + 4, x² - 4·x + 3)=

(click and drag)

x²(x-1)(3x-1)(4x-1)

(x-1)(x-2)(x-3)(x+2)

x(x-1)(x-2)

x - 1

x²(x-1)(x-2)(x²+1)

x-1