Nyttjanderätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":71119,"quiz_id":"5461","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:37:10","updated_at":"2016-05-23 17:37:10","questionName":"Avtalet om hyra av l\u00f6s egendom skyddar inte","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71111,"quiz_id":"5461","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:17:18","updated_at":"2016-05-23 17:17:18","questionName":"Inhyraren av l\u00f6s egendom ansvarar f\u00f6r skador, om inhyraren inte kan visa sig fri fr\u00e5n v\u00e5llande","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71114,"quiz_id":"5461","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:26:09","updated_at":"2016-05-23 17:26:09","questionName":"Hyra brukar kallas en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71113,"quiz_id":"5461","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:24:58","updated_at":"2016-05-23 17:24:58","questionName":"N\u00e4r avtalet avser l\u00e4ngre hyra av l\u00f6s egendom betecknas det ofta som leasing. Med","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
71119
0
600
block

Avtalet om hyra av lös egendom skyddar inte

Fill in the blanks  

(0/0)mot dubbeldispositioner som köp och pantsättning, åtminstone inte när konkurrenten71111
0
600
none
71114
0
600
none
71113
0
600
none