NIPK - Test 1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":626160,"quiz_id":"30697","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-25 16:30:10","updated_at":"2018-11-25 21:49:13","questionName":"Kt\u00f3rego z j\u0119zyk\u00f3w u\u017cyjesz aby wykona\u0142 \"Menu ma by\u0107 w prawym lewym rogu\"?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":626158,"quiz_id":"30697","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-25 16:28:13","updated_at":"2018-11-25 21:50:16","questionName":"Kt\u00f3ry z poni\u017cszych element\u00f3w powinien znale\u017a\u0107 si\u0119 na pocz\u0105tku dokumentu HTML5?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
626160
0
0
block

Którego z języków użyjesz aby wykonał "Menu ma być w prawym lewym rogu"?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


626158
0
60
none