NBS-VSE

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
97541
0
80
block

Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie. Ide o zodpovednosť

Select the correct answer(s).  

(0/0)


97542
0
80
none
97543
0
80
none
97544
0
80
none
97545
0
80
none
97546
0
80
none
97547
0
80
none
97548
0
80
none
97549
0
80
none
97550
0
80
none
97551
0
80
none
97552
0
80
none
97553
0
80
none
97554
0
80
none
97555
0
80
none