NLGMINHS NAT REVIEW SA FILIPINO 10

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":365461,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:31:00","updated_at":"2018-01-24 05:31:00","questionName":"Lubhang nalibang si Mathilde sa pakikipagsayaw kaya\u2019t mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa\u2019y umuwi. Tanging isang lumang dokar na lamang ang kanilang nasakyan. Ang dokar na lamang ang kanilang nasakyan. Ang dokar ay isang________","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365457,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:22:42","updated_at":"2018-01-24 05:22:42","questionName":" Naglalaman ng kuwento tungkol sa diyos at diyosa.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365458,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:24:07","updated_at":"2018-01-24 05:24:07","questionName":"Ang______ay mga kuwentong madalas na hango sa Banal na Kasulatan at umaakyat sa matuwid na landas ng buhay.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365459,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:26:01","updated_at":"2018-01-24 05:26:01","questionName":"Ito ay tumutukoy sa katutubong panitikan ng Pilipinas na nagsasalaysay ng kabayanihan at supernatural na mga pangyayari. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365454,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:18:52","updated_at":"2018-01-24 05:18:52","questionName":"Isang akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at opinyon tungkol sa tiyak na paksa.\t","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365452,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:17:01","updated_at":"2018-01-24 05:17:01","questionName":"Ito ay isang uri na kwento na higit na binibigyang-halaga o diin ay kilos o galaw, at pagsasalita ng mga tauhan.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365455,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:20:36","updated_at":"2018-01-24 05:20:36","questionName":"Ang _______ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga diyos at diyosa.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362267,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-20 10:06:58","updated_at":"2018-01-24 05:14:04","questionName":"Ang pinakamatandang epiko sa mundo at kinikilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan ay ang__________.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365460,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:27:20","updated_at":"2018-01-24 06:01:57","questionName":"Ang tulang naglalarawan ng simpleng paraan ng pamumuhay sa bukid ay tinatawag na __________","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":365450,"quiz_id":"18248","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-24 05:11:18","updated_at":"2018-01-24 05:17:27","questionName":"May taglay siyang alindog na hindi na babagay sa kasalukuyan niyang kalagayan kaya\u2019t ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kaniyang lumang tahanan. Ang salitang may salungguhit ay nangangahulugang_______________.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
365461
0
60
block

Lubhang nalibang si Mathilde sa pakikipagsayaw kaya’t mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa’y umuwi. Tanging isang lumang dokar na lamang ang kanilang nasakyan. Ang dokar na lamang ang kanilang nasakyan. Ang dokar ay isang________

Select the correct answer(s).  

(0/0)
365457
0
60
none
365458
0
60
none
365459
0
60
none
365454
0
60
none
365452
0
60
none
365455
0
60
none
362267
0
60
none
365460
0
60
none
365450
0
60
none