MTR I

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
191173
0
120
block

Savremeni uslovi poslovanja nametnuli su potrebu sustinskog preispitivanja svih aspekata organizacije i nasuprot tejloristickom modelu masovne proizvodnje pojavio se:

Select the correct answer(s).  

(0/0)