MET Filipino

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
383744
0
60
block

"Maraming Salamat". Ito ay anong uri ng pangungusap?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
383745
0
60
none
383746
0
60
none
383747
0
60
none
383748
0
60
none
383749
0
60
none
383750
0
60
none
383751
0
60
none
383752
0
60
none
383753
0
60
none
383754
0
60
none
383755
0
60
none
383756
0
60
none
383757
0
60
none
383758
0
60
none