Marknadsrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":70516,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:47:03","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Den andra generalklausulen g\u00e4ller","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70537,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:53:50","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"S\u00e4rskilt h\u00f6ga krav p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70523,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:51:42","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"De flesta otillb\u00f6rliga marknadsf\u00f6rings\u00e5tg\u00e4rder innefattar ett","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70394,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 14:58:44","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"EU-kommissionen kan ingripa mot en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70441,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 16:47:21","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"F\u00f6r att kunna avg\u00f6ra om det \u00e4r en konkurrensbegr\u00e4nsning m\u00e5ste man best\u00e4mma den s\u00e5 kallade","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70478,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:14:49","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Den f\u00f6rsta och viktigaste generalklausulen s\u00e4ger att marknadsf\u00f6ringen ska st\u00e4mma \u00f6verrens med","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70557,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 18:07:35","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"N\u00e5gra centrala direksanktionerade f\u00f6rbudsbest\u00e4mmelser \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70521,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:48:58","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Den tredje generalklausulen g\u00e4ller","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70397,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 15:04:38","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Konkurrenslagen motverkar 3 slag av \u00e5tg\u00e4rder som kan skada konkurrensen p\u00e5 marknaden:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70442,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 16:50:51","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Den relevanta produktmarknaden omfattar de produkter som k\u00f6parna anser vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70387,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 14:54:28","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Konkurrensr\u00e4tten har tre skyddomr\u00e5den:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70484,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 17:17:13","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Det som avses med god aff\u00e4rssed \u00e4r fr\u00e4mst","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70380,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 14:49:19","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Marknadsr\u00e4tten kan delas in i","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70400,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 15:14:13","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"N\u00e5gra enlig lagen angivna typexempel p\u00e5 f\u00f6rbjudna konkurrensbegr\u00e4nsnings\u00e5tg\u00e4rder:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70399,"quiz_id":"5411","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 15:10:16","updated_at":"2016-05-24 14:38:12","questionName":"Att en tillverkare, import\u00f6r eller grossist best\u00e4mmer vilka priser som detaljisten ta ut i konsumentledet, med f\u00f6ljd att detaljisternas m\u00f6jlighet att konkurrera med varandra begr\u00e4nsas kallas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
70516
0
600
block

Den andra generalklausulen gäller

Fill in the blanks  

(0/0)som kan innefatta till exempel

eller70537
0
600
none
70523
0
600
none
70394
0
600
none
70441
0
600
none
70478
0
600
none
70557
0
600
none
70521
0
600
none
70397
0
600
none
70442
0
600
none
70387
0
600
none
70484
0
600
none
70380
0
600
none
70400
0
600
none
70399
0
600
none