Makro 9A

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":67706,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:22:59","updated_at":"2016-05-17 19:55:32","questionName":"P\u0159ed obchodov\u00e1n\u00edm byla dom\u00e1c\u00ed cena ananas\u016f v USA 500$\/tunu. Sv\u011btov\u00e1 cena je 600$\/tunu. USA p\u0159istoup\u00ed na tuto cenu na trhu ananas\u016f. Podle tohoto sc\u00e9n\u00e1\u0159e, pokud se uvoln\u00ed obchod s ananasy, se celkov\u00fd blahobyt v USA","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67730,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 20:05:35","updated_at":"2016-05-17 20:05:35","questionName":"Severoamerick\u00e1 dohoda o voln\u00e9m obchodu (NAFTA)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67708,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:29:34","updated_at":"2016-05-17 19:55:49","questionName":"Podle tohoto grafu se spot\u0159ebitelsk\u00fd p\u0159ebytek po realizaci obchodu rovn\u00e1","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-9a\/9a-10.png","position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67702,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:05:01","updated_at":"2016-05-17 19:55:03","questionName":"Pokud zem\u011b uvoln\u00ed obchod a stane se v\u00fdvozcem zbo\u017e\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67699,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:00:18","updated_at":"2016-05-17 19:54:29","questionName":"Zem\u011b obvykle uplat\u0148uj\u00ed omezen\u00ed voln\u00e9ho zahrani\u010dn\u00edho obchodu, aby chr\u00e1nily:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67728,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 20:02:44","updated_at":"2016-05-17 20:02:44","questionName":"V uveden\u00e9m obr\u00e1zku, po aplikaci kv\u00f3ty, se \"ztr\u00e1ta mrtv\u00e9 v\u00e1hy\" (aloka\u010dn\u00ed neefektivnost) bude rovnat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-9a\/9a-22.png","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67726,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 20:01:27","updated_at":"2016-05-17 20:01:27","questionName":"V uveden\u00e9m obr\u00e1zku, po aplikaci kv\u00f3ty, se dovoz bude rovnat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-9a\/9a-22.png","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67703,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:06:26","updated_at":"2016-05-17 19:55:10","questionName":"Pokud zem\u011b uvoln\u00ed obchod a stane se dovozcem zbo\u017e\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67705,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:21:24","updated_at":"2016-05-17 19:55:25","questionName":"P\u0159ed obchodov\u00e1n\u00edm byla dom\u00e1c\u00ed cena ananas\u016f v USA 500$\/tunu. Sv\u011btov\u00e1 cena je 600$\/tunu. USA p\u0159istoup\u00ed na tuto cenu na trhu ananas\u016f. Podle tohoto sc\u00e9n\u00e1\u0159e, pokud se uvoln\u00ed obchod s ananasy, se cena ananas\u016f","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67700,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:01:53","updated_at":"2016-05-17 19:54:48","questionName":"Pokud zem\u011b uvoln\u00ed obchod a dom\u00e1c\u00ed cena zbo\u017e\u00ed je vy\u0161\u0161\u00ed ne\u017e sv\u011btov\u00e1","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67701,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:03:28","updated_at":"2016-05-17 19:54:55","questionName":"Zem\u011b m\u00e1 komparativn\u00ed v\u00fdhodu ve v\u00fdrobku pokud je sv\u011btov\u00e1 cena","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67707,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:26:59","updated_at":"2016-05-17 19:55:40","questionName":"Podle tohoto grafu","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-9a\/9a-10.png","position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67698,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 18:58:36","updated_at":"2016-05-17 19:54:21","questionName":"Kdy\u017e se USA anga\u017euje v mezin\u00e1rodn\u00edm obchod\u011b s \u010c\u00ednou","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67704,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 19:07:30","updated_at":"2016-05-17 19:55:17","questionName":"Pokud zem\u011b uvoln\u00ed obchod","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67729,"quiz_id":"5233","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-17 20:04:06","updated_at":"2016-05-17 20:04:06","questionName":"Co z n\u00e1sleduj\u00edc\u00edho NEN\u00cd argumentem pro omezen\u00ed obchodu","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
67706
0
60
block

Před obchodováním byla domácí cena ananasů v USA 500$/tunu. Světová cena je 600$/tunu. USA přistoupí na tuto cenu na trhu ananasů. Podle tohoto scénáře, pokud se uvolní obchod s ananasy, se celkový blahobyt v USA

Select the correct answer(s).  

(0/0)
67730
0
60
none
67708
0
60
none
67702
0
60
none
67699
0
60
none
67728
0
60
none
67726
0
60
none
67703
0
60
none
67705
0
60
none
67700
0
60
none
67701
0
60
none
67707
0
60
none
67698
0
60
none
67704
0
60
none
67729
0
60
none