Makro 31A

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":69335,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:03:00","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"Zv\u00fd\u0161en\u00ed o\u010dek\u00e1van\u00e9 cenov\u00e9 hladiny posunuje k\u0159ivku agreg\u00e1tn\u00ed nab\u00eddky v kr\u00e1tk\u00e9m obdob\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69342,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:07:03","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"P\u0159edpokl\u00e1dej, \u017ee ekonomika byla p\u016fvodn\u011b v dlouh\u00e9m obdob\u00ed v rovnov\u00e1ze a agreg\u00e1tn\u00ed popt\u00e1vka vzrostla. V porovn\u00e1n\u00ed s t\u00edm kde se ekonomika nach\u00e1zela p\u0159ed zm\u011bnou agreg\u00e1tn\u00ed popt\u00e1vky, ceny v dlouh\u00e9m obdob\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69338,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:05:38","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"Podle grafu, pokud zm\u011bna v agreg\u00e1tn\u00ed nab\u00eddce posune ekonomiku z bodu C do D, pak vl\u00e1da p\u0159esv\u011bd\u010den\u00e1 o zam\u011bstnanosti m\u016f\u017ee pou\u017e\u00edt fisk\u00e1ln\u00ed politiku k tomu, aby posunula ekonomiku","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-31a\/31A_17.png","position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69343,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:08:04","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"Kter\u00e1 z n\u00e1sleduj\u00edc\u00edch mo\u017enost\u00ed je br\u00e1na jako nejv\u011bt\u0161\u00ed p\u0159\u00ed\u010dina Velk\u00e9 Recese?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69345,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:09:31","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"P\u0159edpokl\u00e1dej, \u017ee bylo \u0161patn\u00e9 po\u010das\u00ed. Sn\u00ed\u017een\u00ed dostupnosti ropy a dal\u0161\u00edch v\u011bc\u00ed do\u010dasn\u011b zv\u00fd\u0161\u00ed n\u00e1klady firem. V kr\u00e1tk\u00e9m obdob\u00ed ceny","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69337,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:04:14","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"Podle grafu, sn\u00ed\u017een\u00ed nab\u00eddky pen\u011bz by posunulo ekonomiku z bodu A","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/makro-31a\/31A_17.png","position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69340,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:06:16","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"P\u0159edpokl\u00e1dej, \u017ee agreg\u00e1tn\u00ed popt\u00e1vka se sn\u00ed\u017eila. Pokud politici mohou reagovat dostate\u010dn\u011b rychle a p\u0159esn\u011b, mohou tuto zm\u011bnu vyv\u00e1\u017eit posunut\u00edm agreg\u00e1tn\u00ed","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69348,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:11:48","updated_at":"2016-05-22 06:18:12","questionName":"Podle vyt\u011bs\u0148ovac\u00edho efektu zv\u00fd\u0161en\u00ed vl\u00e1dn\u00edch v\u00fddaj\u016f zp\u016fsob\u00ed, \u017ee \u00farokov\u00e1 m\u00edra","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69344,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:08:46","updated_at":"2016-05-22 06:18:11","questionName":"B\u011bhem 2. Sv\u011btov\u00e9 v\u00e1lky","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69346,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:10:15","updated_at":"2016-05-22 06:18:12","questionName":"Kter\u00e1 z n\u00e1sleduj\u00edc\u00edch mo\u017enost\u00ed by zp\u016fsobila stagflaci?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69347,"quiz_id":"5350","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-05-20 18:10:57","updated_at":"2016-05-22 06:18:12","questionName":"Keynes v\u011b\u0159il, \u017ee ekonomiky maj\u00edc\u00ed vysokou nezam\u011bstnanost by m\u011bli p\u0159ijmout tuto politiku:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
69335
0
60
block

Zvýšení očekávané cenové hladiny posunuje křivku agregátní nabídky v krátkém období

Select the correct answer(s).  

(0/0)
69342
0
60
none
69338
0
60
none
69343
0
60
none
69345
0
60
none
69337
0
60
none
69340
0
60
none
69348
0
60
none
69344
0
60
none
69346
0
60
none
69347
0
60
none