MAHIR TATABAHASA

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":573361,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-09-23 02:15:25","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Pilih padanan yang betul .","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"Benda hidup ialah : kucing dan ayam\r\nBenda bukan hidup ialah : pensel dan kereta ","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573408,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 05:24:57","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":" Sila pilih pernyataan yang betul.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573403,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-09-23 04:50:07","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Pilih penggunaan kata ganti diri yang betul berdasarkan gambar dibawah. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/Kata ganti nama diri1.jpg","position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573407,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-09-23 05:23:19","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Sila isi tempat kosong mengikut urutan. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/Capture57.JPG","position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573404,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 04:53:10","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPilih penggunaan kata sendi untuk \"tempat dan masa\"\r\n\r\n\r\n","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/Capture20.JPG","position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573369,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 04:29:19","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":" Pilih Kata Nama Khas yang betul","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"Penyapu adalah kata nama am yang merujuk secara umum\r\nSungai Perak, University Malaya dan Kedah adalah kata nama khas yang merujuk secara khusus bagi sesuatu tempat \r\n","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573410,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 05:27:56","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Harga kereta ini bernilai Rm 15 ribu. Ayah membeli di Kedai Perdua Kajang. Sila pilih kata tanya yang betul. ( Lebih dari satu)","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/images.jpg","position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573371,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 04:34:28","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Pilih kata ganti diri yang betul berdasarkan gambar dibawah. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/images (1).jpg","position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573405,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-09-23 04:57:54","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Sila isi tempat kosong dengan kata tanya yanga sesuai","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/images (2).jpg","position":6,"explanation":"Apakah merujuk kepada sesuatu tidak kira bende , perkara ataupun tempat ","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573370,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 04:31:57","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Pilih jawapan yang mempunyai Kata Nama Khas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"Kerana terdapatnya kata nama khas bagi tempat iaitu:\r\nMenara Kuala Lumpur\r\nAsia ","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573406,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-09-23 05:00:47","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Siapakah Menteri Besar Kedah. Sila pilih tanda baca yang betul. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":"uploads\/mahir-tatabahasa\/untitled11.png","position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":573409,"quiz_id":"27988","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-09-23 05:26:21","updated_at":"2018-09-23 05:28:21","questionName":"Sila pilih pernyataan yang salah.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
573361
0
60
block

Pilih padanan yang betul .

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

kucing

pensel

ayam

kereta

Click and drag

benda bukan hidup

benda hidup

benda hidup

benda bukan hidup


573408
0
60
none
573403
0
60
none
573407
0
300
none
573404
0
60
none
573369
0
60
none
573410
0
60
none
573371
0
60
none
573405
0
60
none
573370
0
60
none
573406
0
60
none
573409
0
60
none