Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":489996,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:32:11","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Wat is van toepassing met betrekking tot \u2018Comprehensive rapporting\u2019 (Bouten e.a., 2011)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489990,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:25:18","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Verantwoording afleggen over MVO in de supply chain is voor organisaties een hele uitdaging. Welke stelling klopt volgens het onderzoek van Kim en Davis (2016)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489932,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:24:57","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Welk van de onderstaande voorbeelden is een voorbeeld van instrumenteel belang? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"Instrumenteel belang betreft eigen belang.","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489987,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:21:47","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"In 2016 werden de 17 SDG\u2019s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) als opvolging van de 8 MDG\u2019s (milleniumdoelstellingen) opgesteld. Wat is NIET juist i.v.m. de MDG\u2019s en de SDG\u2019s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489994,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:29:17","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"In een organisatie met een hoge visibiliteit \u2026 het directieteam een groter effect op de MVO-performantie.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489988,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:22:41","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"De motieven van de stakeholders om druk uit te oefenen, kunnen heel verschillend zijn. In welk van onderstaande voorbeelden is er sprake van een instrumenteel belang van stakeholders?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489989,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:24:32","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"In het artikel \u2018De ongemakkelijke waarheid over avocado\u2019s\u2019 pleit men voor een label voor avocado\u2019s omdat de opbrengsten van de avocadoteelt nu veelal terecht komen bij \u2026. In plaats van bij de boeren zelf. Wat is NIET van toepassing op Fair Trade?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":490000,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:34:48","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"In de kledingsector zijn er zowel social issues bij de verwerking van natuurlijke grondstoffen (wol, katoen,\u2026) als bij het maken van de kledingstukken zelf. Welke uitspraak is correct, rekening houdende met de kenmerken van de supply chain (Roberts, 2003)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489997,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:33:18","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Bij de productie van jeans wordt veel water verbruikt, voornamelijk bij het bleken van jeans. Levi Strauss optimaliseert het proces waardoor het waterverbruik vermindert. Het Nederlands jeanslabel \u2018Kings of Indigo\u2019 kiest voor gerecycleerd organisch katoen dat op een verantwoorde manier gekleurd en bewerkt wordt. Wanneer we deze situatie bestuderen aan de hand van het framework van Porter en Kramer (2006), welke uitspraak is dan correct?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489930,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:22:50","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Welke stelling rond C2C klopt NIET? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":490001,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:36:18","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Onder het programma \u2018Senior Training Days\u2019 laat Samsung zijn medewerkers op vrijwillige basis opleidingen geven aan senioren om hen digitale vaardigheden bij te brengen. Onder welke verantwoordelijkheid valt dit volgens het model van Carroll?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489931,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:24:17","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Welke quote van Nobelprijswinnaar Friedman wordt vaak gebruikt omtrent MVO? Duid aan wat NIET past.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":" Hij zegt dat bedrijven enkel winst nastreven binnen het wettelijke kader. ","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489992,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:27:42","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Het co\u00f6peratief ondernemen kent een opmars in Vlaanderen. Wat is GEEN principe van co\u00f6peratief ondernemen (ICA-principes)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489991,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:26:22","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Rank a brand is een onafhankelijke merkenvergelijkingssite die consumentenmerken in diverse sectoren beoordeelt en vergelijkt op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid (www.rankabrand.nl). Rank a brand maant consumenten aan om merken te \u2018porren\u2019. Als ze aan ondernemingen vragen waarom ze nog zo weinig aan duurzaamheid doen, krijgen ze vaak als antwoord: \u2018De klant vraagt er niet naar\u2019. Met welke benadering van MVO, volgens de typologie van Donaldson en Preston (1995), komt deze reactie van de ondernemingen overeen?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489999,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 15:33:55","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"In het gastcollege van Samsung kwamen initiatieven aan bod zoals \u2018Beat the street\u2019 en \u2018Molengeek\u2019. Over welk soort social issues gaat het?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
489996
0
60
block

Wat is van toepassing met betrekking tot ‘Comprehensive rapporting’ (Bouten e.a., 2011)?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


489990
0
60
none
489932
0
60
none
489987
0
60
none
489994
0
60
none
489988
0
60
none
489989
0
60
none
490000
0
60
none
489997
0
60
none
489930
0
60
none
490001
0
60
none
489931
0
60
none
489992
0
60
none
489991
0
60
none
489999
0
60
none