Kristendom

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
611186
0
60
block

Press the card to flip it.

Hva skjedde i år 1

Jesus ble født i Betlehem

Did you get it right?

611187
0
60
none
611188
0
60
none
611189
0
0
none
611191
0
60
none
611192
0
60
none
611193
0
60
none
611195
0
60
none
611196
0
60
none
611198
0
60
none
611199
0
60
none
611201
0
60
none
611203
0
60
none
611204
0
60
none
611205
0
60
none