Kollalistan

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":71622,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 11:43:34","updated_at":"2016-05-24 12:32:04","questionName":"J\u00e4mkning p\u00e5 grund av medv\u00e5llande kan aktualiseras vid personskada, men d\u00e5 fordras att den skadelidande gjort sig skyldig till","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71620,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 11:39:06","updated_at":"2016-05-24 12:32:04","questionName":"Om skadelidande gjort sig till skyldig till","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71597,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 11:12:40","updated_at":"2016-05-24 12:32:04","questionName":"Exempel p\u00e5 brott som innefattar angrepp mot person \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71614,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 11:32:54","updated_at":"2016-05-24 12:32:04","questionName":"Exempel p\u00e5 andra kostnader \u00e4n sjukv\u00e5rdskostnaden i personskada utg\u00f6r till exempel av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71798,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 14:27:29","updated_at":"2016-05-24 14:27:29","questionName":"Produktskador","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71644,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 12:37:26","updated_at":"2016-05-24 12:37:26","questionName":"Handelsfullmakt, \u00e4ven kallad","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71789,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 14:16:34","updated_at":"2016-05-24 14:16:34","questionName":"K\u00f6plagen skiljer beroende p\u00e5 vilken typ av skada som intr\u00e4ffat p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71796,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 14:22:35","updated_at":"2016-05-24 14:22:35","questionName":"Gr\u00e4nsdragningen mellan direkta och indirekta f\u00f6rluster \u00e4r inte helt sj\u00e4lvklar men med en viss f\u00f6renkling kan man s\u00e4ga att en typisk indirekt f\u00f6rlust typiskt best\u00e5r i","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71793,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 14:18:53","updated_at":"2016-05-24 14:18:53","questionName":"Med en viss f\u00f6renkling kan man s\u00e4ga att en typisk direkt f\u00f6rlust best\u00e5r i en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71640,"quiz_id":"5485","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-24 12:33:20","updated_at":"2016-05-24 12:33:20","questionName":"En mycket omfattande (generell) fullmakt att f\u00f6retr\u00e4da en n\u00e4ringsidkare inom dennes verksamhet kallas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
71622
0
600
block

Jämkning på grund av medvållande kan aktualiseras vid personskada, men då fordras att den skadelidande gjort sig skyldig till

Fill in the blanks  

(0/0)innebärande71620
0
600
none
71597
0
600
none
71614
0
600
none
71798
0
600
none
71644
0
600
none
71789
0
600
none
71796
0
600
none
71793
0
600
none
71640
0
600
none