Köprätt: Köp av lös egendom

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":70902,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 12:10:38","updated_at":"2016-05-23 12:10:38","questionName":"Enligt k\u00f6plagen \u00e4r villkor om","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70901,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 12:07:21","updated_at":"2016-05-23 12:07:21","questionName":"Uppgifter i marknadsf\u00f6ringen och liknande, som s\u00e4ljaren l\u00e4mnat f\u00f6re k\u00f6pet, skapar inte n\u00e5got","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70899,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 11:57:55","updated_at":"2016-05-23 12:02:56","questionName":"Fel i k\u00f6pr\u00e4ttslig mening beror p\u00e5 om varan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70900,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 12:00:20","updated_at":"2016-05-23 12:02:56","questionName":"Avvikelser fr\u00e5n vad som f\u00f6ljer av avtalet brukar kallas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70905,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 12:24:47","updated_at":"2016-05-23 12:24:47","questionName":"I k\u00f6plagen finns vissa begr\u00e4nsningar av diffusa klausulers, s\u00e5 som att n\u00e5got s\u00e4ljs i befintligt skick, effektivitet. De \u00e4r av 3 slag:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70903,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 12:16:49","updated_at":"2016-05-23 12:16:49","questionName":"M\u00f6jligheten att missbruka diffusa klausuler i avtal p\u00e5 grund av den dispositiva k\u00f6plagen begr\u00e4nsas generellt av att man enligt en allm\u00e4n princip inte kan friskriva sig fr\u00e5n ansvar f\u00f6r sin egen","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71047,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:44:31","updated_at":"2016-05-23 15:44:31","questionName":"\u00c4ven s\u00e4ljaren har viss skyldighet att reklamera. Vill s\u00e4ljaren h\u00e4va p\u00e5 grund av betalningsdr\u00f6jsm\u00e5l m\u00e5ste det ske","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
70902
0
600
block

Enligt köplagen är villkor om

Fill in the blanks  

(0/0)eller med ett annat ord

fullt tillåtna70901
0
600
none
70899
0
600
none
70900
0
600
none
70905
0
600
none
70903
0
600
none
71047
0
600
none