Köprätt: Köp av lös egendom

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":71038,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:32:04","updated_at":"2016-05-23 15:32:04","questionName":"H\u00e4vning vid betalningsdr\u00f6jsm\u00e5l f\u00f6ruts\u00e4tter","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70921,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:43:31","updated_at":"2016-05-23 13:43:31","questionName":"P\u00e5f\u00f6ljder vid fel:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70927,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:55:20","updated_at":"2016-05-23 13:55:20","questionName":"En generell princip inom avtalsr\u00e4tten \u00e4r att en garanti medf\u00f6r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70926,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:53:46","updated_at":"2016-05-23 13:53:46","questionName":"F\u00f6r skadest\u00e5nd vid fel g\u00e4ller motsvarande som vid dr\u00f6jsm\u00e5l det vill f\u00f6renklat s\u00e4ga","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71035,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:29:19","updated_at":"2016-05-23 15:29:19","questionName":"Vid betalningsdr\u00f6jsm\u00e5l \u00e4r s\u00e4ljaren f\u00f6rutom ber\u00e4ttigad till fullg\u00f6relse av k\u00f6pesumman \u00e4ven ber\u00e4ttigad till","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71031,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:27:00","updated_at":"2016-05-23 15:27:00","questionName":"P\u00e5f\u00f6ljder vid betalningsdr\u00f6jsm\u00e5l:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70929,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:58:55","updated_at":"2016-05-23 13:58:55","questionName":"Avhj\u00e4lpande och omleverans \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71045,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:43:03","updated_at":"2016-05-23 15:43:03","questionName":"Om s\u00e4ljaren kr\u00e4ver skadest\u00e5nd, vilket kan bli aktuellt vid h\u00e4vning, \u00e4r k\u00f6paren generellt skadest\u00e5ndsskyldig, allts\u00e5 f\u00f6r b\u00e5de","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70939,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 14:11:43","updated_at":"2016-05-23 14:11:43","questionName":"Tidsfristen f\u00f6r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70925,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:50:10","updated_at":"2016-05-23 13:50:10","questionName":"F\u00f6r h\u00e4vning p\u00e5 grund av fel g\u00e4ller samma f\u00f6ruts\u00e4ttningar som vid s\u00e4ljarens","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71040,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 15:33:32","updated_at":"2016-05-23 15:33:32","questionName":"I ett betalningsdr\u00f6jsm\u00e5l upph\u00f6r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70918,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:39:21","updated_at":"2016-05-23 13:39:21","questionName":"Om k\u00f6paren g\u00f6r en unders\u00f6kning av k\u00f6pobjektet f\u00f6re k\u00f6pet, eller l\u00e5ter bli det fast s\u00e4ljaren uppmanat till s\u00e5dan, f\u00e5r k\u00f6paren","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70916,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:36:11","updated_at":"2016-05-23 13:36:11","questionName":"I motsats till vad som g\u00e4ller vid k\u00f6p av fast egendom har k\u00f6paren ingen generell","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70923,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 13:46:16","updated_at":"2016-05-23 15:34:35","questionName":"Eftersom omleverans \u00e4r en t\u00e4mligen","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70936,"quiz_id":"5453","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 14:07:21","updated_at":"2016-05-23 14:07:21","questionName":"Vill k\u00f6paren bevara sin r\u00e4tt att","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
71038
0
600
block

Hävning vid betalningsdröjsmål förutsätter

Fill in the blanks  

(0/0)men ingen ond tro hos köparen.70921
0
600
none
70927
0
600
none
70926
0
600
none
71035
0
600
none
71031
0
600
none
70929
0
600
none
71045
0
600
none
70939
0
600
none
70925
0
600
none
71040
0
600
none
70918
0
600
none
70916
0
600
none
70923
0
600
none
70936
0
600
none