Köprätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":66885,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:25:57","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Vid konsumentk\u00f6p f\u00e5r k\u00f6paren avbest\u00e4lla varan \u00e4nda tills...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66727,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:44:54","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"En allm\u00e4n avtalsr\u00e4ttslig princip \u00e4r att om prestationsskyldighet har avtalats, men tidpunkt l\u00e4mnats \u00f6ppen, ska den...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66873,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:15:27","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"I konsumentk\u00f6p \u00e4r s\u00e4ljarens skadest\u00e5ndsansvar ett kontrollansvar f\u00f6r...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66737,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:56:46","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Dr\u00f6jsm\u00e5l fr\u00e5n s\u00e4ljarens sida som typiskt sett \u00e4r...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66883,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:24:39","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Det kostar ingenting f\u00f6r konsumentk\u00f6paren att avbest\u00e4lla en vara om det sker...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66730,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:47:53","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Vid s\u00e4ljarens dr\u00f6jsm\u00e5l kan denne drabbas av f\u00f6rljande p\u00e5f\u00f6ljder:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66896,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:37:19","updated_at":"2016-05-16 17:38:01","questionName":"I distansavtal kan n\u00e4ringsidkaren inte begr\u00e4nsa en...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66731,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:50:03","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Fullg\u00f6relseskyldigheten f\u00f6r s\u00e4ljaren bortfaller om den blivit...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66881,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:22:03","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Om s\u00e4ljaren i ett konsumentk\u00f6p \u00e4r p\u00e5...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66892,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:34:16","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"I distansavtal b\u00e4r n\u00e4ringsidkaren...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66890,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:31:32","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Distansavtalslagens sakinneh\u00e5ll r\u00f6r huvudsakligen n\u00e4ringsidkarens...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66733,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:52:21","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"H\u00e4vning vid s\u00e4ljarens dr\u00f6jsm\u00e5l kr\u00e4ver att...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66858,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:06:47","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"Skyddet f\u00f6r konsumentk\u00f6paren i lagen ligger framf\u00f6r allt i att vara garanterad...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66877,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:17:32","updated_at":"2016-05-16 17:38:00","questionName":"I konsumentk\u00f6p \u00e4r s\u00e4ljaren ocks\u00e5 i viss omfattning ansvarig f\u00f6r...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66869,"quiz_id":"5181","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 14:12:49","updated_at":"2016-05-16 18:09:50","questionName":"Specifika r\u00e4ttigheter f\u00f6r konsumentk\u00f6paren \u00e4r bland annat att:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
66885
0
600
block

Vid konsumentköp får köparen avbeställa varan ända tills...

Fill in the blanks  

(0/0)

66727
0
600
none
66873
0
600
none
66737
0
600
none
66883
0
600
none
66730
0
600
none
66896
0
600
none
66731
0
600
none
66881
0
600
none
66892
0
600
none
66890
0
600
none
66733
0
600
none
66858
0
600
none
66877
0
600
none
66869
0
600
none