Κυκλοφορικό Σύστημα

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
507363
0
60
block

Οι μηνοειδείς βαλβίδες είναι η αορτική βαλβίδα και η πνευμονική βαλβίδα.

Select the correct answer(s).  

(0/0)